Generelt

 • Hvem må deltage?

  Du skal være bosat i danmark samt min. 18 år.

 • Konkurrence afgøres

  Når samtlige kampe/løb som er en del af en konkurrence er færdigafviklet og efterkontrolleret (Afsluttet), vil konkurrencen blive afsluttet. Inden for 10 min. her efter vil de præmier der er specificeret i konkurrencens præmietabel bliver udbetalt til de vindende deltagers spilkonto. Konkurrencen betragtes herefter som lukket og der vil ikke kunne ske ændringer i de bagvedliggende resultater og udbetalinger.

 • Brugernavne

  Vi forbeholder sig ret til at ændre eller afvise brugernavne som kan virke anstødelige eller krænkende. Dette inkluderer navne der er kommercielle eller på anden vis forsøger at udnytte siden som medie.

 • Klubskifte

  Så snart en konkurrence er åben for tilmelding af kuponer, vil bruttolisten af spillere være låst så der hverken sker ændringer i pris eller udbud. Dette gælder også selvom en spiller skifter klub i tilmeldingsperioden. Pointgivning til en spiller vil altid afspejle fra hvilken klub han rent faktisk optræder.

 • Annullering af konkurrencer

  Konkurrencen kan blive annulleret af flere årsager, bl.a. følgende:

  1. Minimums antal deltagere i konkurrencen opnås ikke.
  2. En eller flere kampe påbegyndes ikke inden for 24 timer efter den oprindelige sidste kampstart i konkurrencen.

  Når en konkurrence annulleres bliver samtlige indskud tilbageført til deltagernes spilkonti.

 • Indbetalinger og konto begrænsninger

  Din spilkonto er begrænset til maks. kr. 10.000 DKK. Når denne grænse er nået vil du ikke længere kunne indsætte penge på din spilkonto. Det mindste beløb som kan indsættes er kr. 100 DKK. Og der kan maksimalt indsættes kr. 5.000 om dagen.

 • Udbetalinger

  Du kan til enhver tid trække penge ud fra din spilkonto til din bankkonto, dog gælder der flg. betingelser:

  1. Du kan minimum trække 100,- ud, med mindre du tømmer din spilkonto.
  2. Før en udbetaling kan finde sted skal din brugerkonto være pas/kørekort valideret.
 • Konto validering

  Du kan validere din brugerkonto ved at indsende scan/foto af pas eller kørekort. Dette skal være gjort inden du kan foretage en udbetaling jvn.f vores spillicens from Spilmyndigheden under SKAT. Du kan se status for og evt. påbegynde kontovalidering under ”Konto / Detaljer”.

Fodbold

 • Introduktion

  Opret en kupon bestående af 11 spillere, fra de hold som har kampe de enkelte konkurrencer. Du har et budget på 50.000.000 til at købe de på forhånd prissatte spillere.

  Den deltager der har flest point når alle kampe i konkurrencen er færdigspillet og afsluttet(efter kontrolleret) vinder præmierne som de er beskrevet i konkurrencen.

  Spillerne er værdisat i forhold til hvem de skal møde, samt forventninger og historisk performance

 • Restriktioner

  Det er kun dit budget og spillernes priser der begrænser hvem du vælger til din kupon. Altså kan du godt vælge alle 11 spillere til din kupon fra bare et hold.

 • Formation

  Der kan kun sættes kupon ud fra en 4-4-2 formation.

 • Pointsystem

  Du kan se ud fra hvilke regler point bliver givet på hver enkelt konkurrences information side.